Aktuelle tema fra Elevkanalen:
Skred – redningsarbeidet | Skred – familien Kjærstad | Kvikkleireskredet i Rissa 1978

Tegnillustrasjoner til utskrift:
Last ned (pdf)