- om fordommer, språket og livet
Fortellingene blir til
Gruppearbeid Tekniker jobber Stemmeskuespill


#døv – om fordommer, språket og livet er utviklet av Statped. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket har vi arrangerte forfatterverksted med 6 døve i ulike aldre fra ulike deler av landet. Mira Zuckermann fra Teater Manu veiledet deltakerne i prosessen med å kle sine hverdagshistorier i en fortellerform som understøtter historiens poeng. Resultatet ble hele 19 fortellinger som baserer seg på selvopplevde hendelser. Fortellinger som gjenspeiler litt av hvordan døve har levd og lever sine liv.#døv – om fordommer, språket og livet retter seg til ungdommer, men fortellingene vil trolig treffe både yngre og eldre. Døve som hørende. Som tittelen avslører sier fortellingene noe om fordommer døve møter, språkets betydning, gleder og barrierer i livet. Til ettertanke og opplysning for oss alle.

Takk til:
Mira Zuckermann for inspirasjon og veiledning i utforming av fortellingene
Margareth Hartvedt, Andrine Olgeirsdóttir, Heidi Penelope Aasbø, Martin Skinnes, Daniel Nyheim Mosti og Thomas M. Johannessen for gode fortellinger på tegnspråk

Språkarbeid:
Oversettelse til norsk; Line Beate Tveit
Stemmemanus fra tegnspråkoriginalen; Kjersti Fjeldstad og Line Beate Tveit
Stemmeregi; Kjersti Fjeldstad
Stemmeskuespill; Kjersti Fjeldstad, Helga Haga og Gunhild Hjertaas
Norsk tale; Frantz Andreassen

Statpeds team:
Kamera og redigering: Tone Ervik, Pål Rudshavn og Marthe Trætli
Webdesign: Gudrun Haave og Dag Bøe
Språkkonsulent og verkstedarrangør: Aud Karin Stangvik og Line Beate Tveit
Prosjektleder: Line Beate Tveit

Gruppebilde