Hvordan kan jeg hjelpe barn som mobbes?

Om den unge kommer til deg med en konkret sak – gi støtte. Å kutte nettilgangen er ikke en løsning.

 

 

Be den unge om ikke å svare på trakasserende eller opprørende meldinger. Det vil sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing.

 

 

Oppfordre den unge til å blokkere avsenderen eller fjerne vedkommende fra vennelister, og understrek at man ikke trenger å finne seg i trakassering.

 

 

Ta vare på bevis (logg, SMS, eller ”screenshot”). Lagrer dere trakasseringen har dere viktige bevis for hendelsen dersom dere søker hjelp eller vil rapportere.

 

 

Forsøk å løse problemet på lavest mulig nivå først, f.eks ved å snakke med den/de som trakasserer eller en lærer.

 

 

Søk eventuelt hjelp og råd hos politiet eller andre som jobber med mobbeproblematikk, og husk at anonym mobbing også kan spores.