Hvordan kan jeg forebygge mobbing?

Tenk over hvordan du oppfører deg på nett – vær en god rollemodell.

 

 

Snakk med barn og unge om livet på nett – på samme måte som du snakker om hvordan de har det ellers.

 

 

Hjelp barn og unge å sette grenser for seg selv og overfor andre, og minn dem om at norsk lov og våre rettigheter også gjelder på nett og mobil.

 

 

Vær en god lytter– da er det tryggere å fortelle om både gleder og utfordringer.

 

 

Hvis du selv har barn; bry deg også om andres barn og bygg gode relasjoner til dine barns omgangskrets og deres foreldre.