Om prosjektet

Prosjektet Krefttegn er gjennomført av Statped læringsressurs og teknologiutvikling for Norges Døveforbund med støtte fra Extrastiftelsen.

Prosjektleder: Line Beate Tveit
Design / Illustrasjoner: Gudrun Haave
Webutvikling: Henning Andersen
Kamera/klipping: Marthe Trætli, Tone Ervik
Etterarbeid: Marthe Trætli
Underteksting: Margrethe Sylthe, Pål Rudshavn, Mette Eid Løvås
Norsk tale: Line Beate Tveit, Lisa Ødemotland, Gudrun Haave, Pål Rudshavn, Mette Eid Løvås, Marthe Trætli

Medvirkende i filmene

Kreft – hva nå?: Line Beate Tveit, Charlotte H. Agerup, Astri Frafjord, Hanne Tøndel, Anne Lise Ryel, Anne Karin Fjellheim, Børre Roås, Aud Pettersen, Oddvei Irene Haugen
Hva er Kreft?: Astri Frafjord
Behandling: Hanne Tøndel, Charlotte H. Agerup
Kreftforeningen: Anne Lise Ryel, Else Støring, Irene Skjørtvedt, Liv Eli Lundeby, Ingunn Hagstrøm, Sølvi Skarra Kvitnes, Charlotte H. Agerup
Å leve med kreft: Anne Karin Fjellheim, Børre Roås, Aud Pettersen, Oddvei Irene Haugen
Kommunikasjon: Line Beate Tveit, Charlotte H. Agerup, Anne Karin Fjellheim, Børre Roås, Aud Pettersen, Oddvei Irene Haugen,  Ellin Thun, Hege Jensen
Tegnspråktolk: Line Beate Tveit

 

Takk til ExtraStiftelsen for finansiering av prosjektet. Takk til alle dere som kom på våre møter i døveforeningene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Møte med om lag 250 døve gjorde det mulig for oss å forankre prosjektet i målgruppen. Vi fikk verdifulle innspill som la føringer for det videre arbeidet, tusen takk! En stor takk til alle som er medvirkende i filmene, uten deres kunnskap og åpenhet kunne vi ikke laget filmer med informasjon om kreft på tegnspråk. Det skal også rettes en stor takk de som har bidratt i kulissene. Jessica Hansen, Ellin Thun og Hege Jensen ga oss innblikk i hvordan tolkene ser kommunikasjonssituasjonen for døve i lengre behandlingsforløp. Eva Faanes og Marianne Andersen i Kreftforeningen, takk for at dere alltid var på tilbudssiden og viste oss veien vi kan gå for å bedre kreftomsorgen for døve.

Kontakt oss: slot.trondheim@statped.no