Kreft, hva nå?


Kreft – hva nå? er en film med informasjon om kreft på tegnspråk. Når en selv, eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp og støtte, hvordan blir kommunikasjon med helsepersonell, familie og venner? Dette er tema som blir diskutert i denne filmen. Temaene Hva er kreft?, Behandling, Kreftforeningen, Å leve med kreft og Kommunikasjon er utdypet i egne filmer som du finner i menyen. Her finner du også en brosjyre med informasjon til helsepersonell som gir noen råd og tips om hva du bør vite i møte med døve pasienter.