Om prosjektet

Prosjektet er gjennomført av Statped læringsressurser og teknologiutvikling, og Statped sørøsts avdeling Hørsel for Norges Døveforbund med støtte fra ExtraStiftelsen.

Prosjektleder: Hilde Holtsmark

Design/Illustrasjoner: Gudrun Haave

Tekst: Gudrun Haave

Webutvikling: Henning Andersen

Kamera/klipping: Tone Ervik/MartheTrætli

Etterarbeid : Marthe Trætli

Opplesere: Henning Andersen

Skuespiller: Anne Mali Tharaldsteen

Tegnspråkkonsulenter: Kevin Edvardsen, Unni Helland og Torill Lorentzen

Tegnillustrasjoner i brosjyren: Aschehoug/Statped

Stor takk til ExtraStiftelsen! Vi vil også rette en stor og varm takk til helsepersonell ved ulike helseinstitusjoner i Norge og til Rådgivningskontoret for hørselshemmede som har gitt oss verdifulle innspill til innhold, vokabular og vinkling. Vi vil også takk voksne hørselshemmede som har stilt opp i workshops for å gi oss tegn fra norsk tegnspråk for aktuelle helseuttrykk til tegnorbok.no

Tusen takk!! Uten alle disse hadde vi ikke kunnet gjennomføre prosjektet.

"Mange barn syns det er skummelt å være på sykehuset. Hvis de ikke hører hva du sier blir det enda skumlere."