Førstehjelp

Hvordan kommunisere når barnet ikke hører?

mann-med-helsekoffert

Hørselshemmede har rett til tegnspråktolk.  Den retten er det viktig å forholde seg til. Men det betyr ikke at det alltid vil være tegnspråktolk til stede, for eksempel når det oppstår en akutt situasjon. Det er heller ikke alle hørselshemmede barn som er tegnspråklige. Avklar med barnet selv eller barnets foresatte om det er ønskelig med tolk.

Men hva kan du gjøre når det språklige bindeleddet som tolken er mangler? På disse nettsidene finner du tips og råd for å oppnå bedre kommunikasjon, i møte med hørselshemmede barn på sykehus eller andre helseinstitusjoner.

 

"Mange barn syns det er skummelt å være på sykehuset. Hvis de ikke hører hva du sier blir det enda skumlere."