Trinn 4Her tilpasser vi vår tegnbruk slik at tegnene følger samme grammatiske regler som i tale. Vi fokuserer på barnet som selv bruker tegn på samme grammatikalske nivå som barn pleier å snakke ved 4 årsalderen. Vi øver oss på å sette tegn til alle ord og alle ordbøyninger i setningen for å visualisere et komplett språk.

Språklig tema:

Norsk grammatikk, ordklasser, synonymer, antonymer.