Trinn 3Vi lærer oss enda flere ord, men aller mest øver vi på å sette tegn til alle ordene i hver setning. Vi fokuserer på barnet som allerede kombinerer tegn til korte setninger og som er på vei til å lære seg hovedsetninger med "rett ordstilling" (i normal språkutvikling 2.5 til 3 år) . Vi øver på å tegnsette alle ordene i setningen.

Språklig tema:

Om samtalen, om enkel grammatikk, om ordkategorier, om barnet som subjekt og samtalepartnerTegnforråd:

3000 tegn