Trinn 2Vi bygger ordforråd og lærer oss tegn for å avlese de viktige ordene i en setning. Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatikalske  utvikling (i normal språkutvikling 11-24 måneder). Vi øver oss på å sette tegn til de viktigste ordene i hver setning.Språklig tema:

Om ordeksplosjon og primitive setninger, om barnet som subjekt og samtalepartner, hvordan skape et godt språkmiljø? OM tegn som ASK.

Tegnforråd:

1000 tegn, substantiv og verb