Trinn 1Trinn 1 viser vei til barnets første ord. Vi jobber med tegnsanger, regler og pekebøker, og vi lærer oss ord og uttrykk som passer til barnet som er på førspråklig nivå. Vi fokuserer på det lille barnet som person, følelser, behov, egenskaper, aktiviteter, oppmerksomhet og lek. Vi øver på å forsterke tegnene med overdrevne bevegelser og ekstra tydelig mimikk.

Språklig tema:

Om babyens språklige utvikling, om å være en god samtalepartner, om å utvikle gode språkmiljøer, hvorfor bruke tegn som støtte i kommunikasjonen.

Tegnforråd:

cirka 200, knyttet til babyens måltid, stellesituasjon, kommunikasjon, lek og kropp.