Andre ressurserDette er ressurser som kan bestilles på papir eller DVD.
Bestillingsinformasjon er markert på hver ressurs og er angitt nederst på siden.

Oppslagsbøker

Lommetegn - tegn fra Barnas Tegnordbøker (bok)

Tegnene fra de tre bøkene "Barnas tegnordbok" samlet i én bok i alfabetisk rekkefølge og med innholdsregister.

Boken kan bestiller her.

Utgitt av Ups and Downs Østfold.
Barnas tegnordbok (1-3) ble utgitt første gang i 1985 på Døves forlag.

Babytegn

Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer/barn og er tydelig godt illustrert med tegninger av Gudrun Haave.
Utgiver: Norges Døveforbund.

Boken kan bestilles hos Norges Døveforbund.

Mine tegn - Babyboka

Når foreldre bruker håndtegn i kommunikasjon med babyen, får barnet en bedre språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. «Mine tegn: Babyboka» består av av en bok (pdf) og en film (link i boka) og skal være en hjelp på veien for foreldre, førskolelærere og andre.
Les mer på statped.no

 Mine tegn i barnehagen

For barn med forsinket språkutvikling er tegn som støtte et svært viktig redskap til å forstå og uttrykke seg. Når barnehagen bruker håndtegn i kommunikasjonen med barnet, øker språkforståelsen og barnet får et bedre ordforråd. "Mine tegn i barnehagen" er en videreføring av "Mine tegn: Babyboka", og skal være en hjelp til barnehagepersonell, foreldre, søsken, familie og venner som ønsker å komme i gang med å bruke tegn som støtte i forhold til barn i førskolealder.
Les mer på statped.no

 Mine tegn: Skolestart

Praktisk bok og filmer for lærere og foreldre som viser hvordan barn med forsinket språkutvikling kan uttrykke seg og forstå med tegn som støtte, også kalt tegn-til-tale. «Mine tegn: Skolestart» består av en bok og en samling med sju filmer. Alle tegnene fra boka vises.
Les mer på statped.no

 Ordboken

Sigrun Nygaard Moriggi. H. Aschehoug & Co, 2008
Boken som oppsummerte og (dessverre!) avsluttet Aschehougs storsatsing på tegn-illustrerte barnebøker på 1980-tallet. Nå igjen tilgjengelig, i nytt opplag.
Et funn for alle som benytter tegn-til-tale sammen med barn!

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

La hendene snakke.

Sigrun Nygaard Moriggi. H.Aschehoug & Co, 2006
La hendene snakke! er en ordbok med 2500 ord.
Boken tar utgangspunkt i det som skjer på skolen, hjemme, på fritiden, i ferier osv. Hvert ord er illustrert med en tegning som viser hvordan tegnet skal utføres. Boken er først og fremst laget for døve barn og deres familie, venner, lærere og medelever. Den henvender seg også til andre som har problemer med å oppfatte og artikulere talespråk, men som kan uttrykke seg med tegnspråk.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Ordbok for tegnspråknorsk ( brukes på fjerde kurstrinn)

Døves Forlag A/S, 1988
Boken het tidligere "NORSK tegn ORDBOK" og bygger i hovedsak på det billedmateriellet som ble brukt i kurshefter og materiell fra Norges Døveforbund/Døves Forlag AS frem til slutten av 1980-tallet.
En del av tegnene som vises i boken brukes ikke lenger av døve i Norge, og mange mye brukte tegn i norsk tegnspråk finnes ikke i denne boken. Men boken inneholder 4.592 ord/tegnbilder og er fortsatt en av de aller største tegn-samlingene som er utgitt i Norge.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Anbefalt kurslitteratur

Tegn for alle, en vei til talespråket.

Nina Braadland. Gyldendal Akademisk AS 2005
Ny, oppdatert utgave av boken "Tegn-til-tale En vei til talespråket". En bok om bruk av tegn som støtte for tale i forhold til barn med ulike typer utviklingshemming. En inspirerende bok for både fagfolk og foreldre, som kombinerer faglig forankring med forfatterens egne erfaringer som mor til et barn med Downs syndrom.
Boka er illustrert med bilder og eksempler på tegn fra tegnordbøker. Nytt i denne utgaven er blant annet veiledning om hvor og hvordan man kan nyttiggjøre seg elektroniske tegnordbøker fra Internett.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Lilla boken om tecken.

Anneli Tissel. Hatten forlag.
Lilla boken om tecken är en lättsam och inspirerande bok för dig som vill veta mer om hur och varför man använder TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Boken innehåller fakta om TAKK, tips för att komma igång och fortsätta med tecken och massor av inspiration för att skapa en tecknande miljö. Med tecken kan du hjälpa ett barn med dess språkutveckling. Genom att tala och teckna samtidigt förtydligar du det du säger och samtidigt ger du barnet ett verktyg för att själv kunna uttrycka sig tidigare.
Svensk bok.

Bestilles på Hatten forlag.

Andre bøker

NMT-SANGBOKA

Signe Torp. Hørselshemmedes landsforbund, 2009
NMT-sangboka er en samling sanger og regler med tegnstøtte. Tekstene er illustrert med tegn fra norsk tegnspråk, som et forslag til hvordan sangene kan tegnsettes. Tegnene er dermed stor sett identiske med tegnene som finnes i boken "La hendene snakke". De fleste sangene illustreres bare med tegn for noen av (de viktigste) ordene i hver strofe, men boken inneholder også kjente melodier, der teksten har blitt byttet ut med nye regler (ord som rimer). I disse sangene har hvert ord fått tegn.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

LÆR Å TELLE FRA 1 TIL 10

Kathleen Petterson Storybook Forlag AS, 2006 (Fra 2009: DagligData AS)
Første bok i en ny serie om "Oscar med tegn til tale".
Fargerik billedbok med "klaffer" og enkel tekst med tegnillustrasjoner til de viktigste ordene.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

OSCAR MISTER EN TANN

Kathleen Petterson. Storybook Forlag AS, 2007 (Fra 2009: DagligData AS)
Bok nummer to i serien om "Oscar med tegn til tale". Fargerik billedbok med enkel tekst og tegnillustrasjoner til de viktigste ordene.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

DEN RØDE SKAMMELEN

Else Breen. H.Aschehoug & Co, 1984
Morsom fortelling om en liten gutt og hans mangfoldige bruk av "yndlingsskammelen". Tegn-illustrasjoner til hele teksten!

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Annet

TegnBrum2 (DVD-ROM)

TegnBrum2 består av interaktive program og spill for førskolebarn med video, lyd, tegninger og animasjoner. TegnBrum2 inneholder seks program og seks spill fra den populære TegnRom-serien som ble laget til døve og sterkt tunghørte barn.

MERK, gammel programvare. Kan lastes ned gratis

Tegnsang - sangbok for gode venner

«Sangbok for gode venner» er et resultat av prosjektet «tegnsang i et inkluderende fellesskap». Sangene som er valgt ut er sanger utprøvd av flere skoler i Trondheim, og har vist seg å være sanger som er godt egnet å sette tegn til.

Boken kan lastes ned, den inneholder linker til filmer, les mer på statped.no.

5 om Tassen

Monica Sandland Nilsen forteller fra Tassen-bøkene på tegnspråk. Innhold: Tassen feirer jul, Tassen har fødslesdag, Tassen besøker bestemor og bestefar, Tassen tar sin første tur, Tassen på landet Spilletid: 50 minutter (uten stemme/norsk tale ) Produksjon: Møller kompetansesenter (nå Statped), 1998. Kjøp video.