Andre ressurserDette er ressurser som kan bestilles på papir eller DVD.
Bestillingsinformasjon er markert på hver ressurs og er angitt nederst på siden.

Oppslagsbøker

Lommetegn - tegn fra Barnas Tegnordbøker (bok)

Tegnene fra de tre bøkene "Barnas tegnordbok" samlet i én bok i alfabetisk rekkefølge og med innholdsregister.

Boken kan bestiller her.

Utgitt av Ups and Downs Østfold.
Barnas tegnordbok (1-3) ble utgitt første gang i 1985 på Døves forlag.

Babytegn

Boka inneholder de 99 vanligste tegnene for babyer/barn og er tydelig godt illustrert med tegninger av Gudrun Haave.
Utgiver: Norges Døveforbund.

Boken kan bestiller her .

Mine tegn - Babyboka

“Mine tegn - Babyboka” består av av en bok og en DVD og skal være en hjelp på veien for foreldre, førskolelærere og andre som ønsker å gå i gang. “Mine tegn. Babyboka” er laget først og fremst til de som nylig har fått vite at barnet har en språkvansker eller en risiko for forsinket språkutvikling.
Materiellet er ment å være en hjelp for å komme i gang så tidlig som mulig med å bruke tegn som et hjelpemiddel. Men boka og DVD`en vil også kunne være et nyttig hjelpemiddel for alle foreldre som rett og slett har lyst til å berike barnets kommunikasjon og språk ved å bruke tegn.
Sammen med boka følger en DVD som med erfaringene til to familier som har tatt i bruk tegn til tale. Her kan du se videofilmen som følger materialet.
Bestillingsinformasjon finner du her.

 Mine tegn i barnehagen

“Mine tegn i barnehagen» er en videreføring av «Mine tegn. Babyboka. Den inneholder aktuelle temaer med tegn som kan være aktuelle når barna kommer litt videre i sin språk- og kommunikasjonsutvikling.
Boka er tenkt som en inspirasjon og hjelp til familier, barnehagepersonale og andre nærpersoner når en skal finne tegn og ord.
På tilhørende DVD, møter vi Sander (3 år) og Ingrid (3 år) sammen med personalet i barnehagene. Vi ser hvordan personalet bruker tegn og får innblikk i deres erfaringer og refleksjoner. Vi møter også foreldrene, som deler sine tanker og sin kunnskap omkring tegn som støtte.
Bestillingsinformasjon finner du her.
Her kan du se videofilmene som følger materialet:

Filmer til "Mine tegn: skolestart":


Ordboken

Sigrun Nygaard Moriggi. H. Aschehoug & Co, 2008
Boken som oppsummerte og (dessverre!) avsluttet Aschehougs storsatsing på tegn-illustrerte barnebøker på 1980-tallet. Nå igjen tilgjengelig, i nytt opplag.
Et funn for alle som benytter tegn-til-tale sammen med barn!

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

La hendene snakke.

Sigrun Nygaard Moriggi. H.Aschehoug & Co, 2006
La hendene snakke! er en ordbok med 2500 ord.
Boken tar utgangspunkt i det som skjer på skolen, hjemme, på fritiden, i ferier osv. Hvert ord er illustrert med en tegning som viser hvordan tegnet skal utføres. Boken er først og fremst laget for døve barn og deres familie, venner, lærere og medelever. Den henvender seg også til andre som har problemer med å oppfatte og artikulere talespråk, men som kan uttrykke seg med tegnspråk.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Ordbok for tegnspråknorsk ( brukes på fjerde kurstrinn)

Døves Forlag A/S, 1988
Boken het tidligere "NORSK tegn ORDBOK" og bygger i hovedsak på det billedmateriellet som ble brukt i kurshefter og materiell fra Norges Døveforbund/Døves Forlag AS frem til slutten av 1980-tallet.
En del av tegnene som vises i boken brukes ikke lenger av døve i Norge, og mange mye brukte tegn i norsk tegnspråk finnes ikke i denne boken. Men boken inneholder 4.592 ord/tegnbilder og er fortsatt en av de aller største tegn-samlingene som er utgitt i Norge.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Anbefalt kurslitteratur

Tegn for alle, en vei til talespråket.

Nina Braadland. Gyldendal Akademisk AS 2005
Ny, oppdatert utgave av boken "Tegn-til-tale En vei til talespråket". En bok om bruk av tegn som støtte for tale i forhold til barn med ulike typer utviklingshemming. En inspirerende bok for både fagfolk og foreldre, som kombinerer faglig forankring med forfatterens egne erfaringer som mor til et barn med Downs syndrom.
Boka er illustrert med bilder og eksempler på tegn fra tegnordbøker. Nytt i denne utgaven er blant annet veiledning om hvor og hvordan man kan nyttiggjøre seg elektroniske tegnordbøker fra Internett.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Lilla boken om tecken.

Anneli Tissel. Hatten forlag.
Lilla boken om tecken är en lättsam och inspirerande bok för dig som vill veta mer om hur och varför man använder TAKK, Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Boken innehåller fakta om TAKK, tips för att komma igång och fortsätta med tecken och massor av inspiration för att skapa en tecknande miljö. Med tecken kan du hjälpa ett barn med dess språkutveckling. Genom att tala och teckna samtidigt förtydligar du det du säger och samtidigt ger du barnet ett verktyg för att själv kunna uttrycka sig tidigare.
Svensk bok.

Bestilles på Hatten forlag.

Andre bøker

NMT-SANGBOKA

Signe Torp. Hørselshemmedes landsforbund, 2009
NMT-sangboka er en samling sanger og regler med tegnstøtte. Tekstene er illustrert med tegn fra norsk tegnspråk, som et forslag til hvordan sangene kan tegnsettes. Tegnene er dermed stor sett identiske med tegnene som finnes i boken "La hendene snakke". De fleste sangene illustreres bare med tegn for noen av (de viktigste) ordene i hver strofe, men boken inneholder også kjente melodier, der teksten har blitt byttet ut med nye regler (ord som rimer). I disse sangene har hvert ord fått tegn.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

LÆR Å TELLE FRA 1 TIL 10

Kathleen Petterson Storybook Forlag AS, 2006 (Fra 2009: DagligData AS)
Første bok i en ny serie om "Oscar med tegn til tale".
Fargerik billedbok med "klaffer" og enkel tekst med tegnillustrasjoner til de viktigste ordene.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

OSCAR MISTER EN TANN

Kathleen Petterson. Storybook Forlag AS, 2007 (Fra 2009: DagligData AS)
Bok nummer to i serien om "Oscar med tegn til tale". Fargerik billedbok med enkel tekst og tegnillustrasjoner til de viktigste ordene.

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

DEN RØDE SKAMMELEN

Else Breen. H.Aschehoug & Co, 1984
Morsom fortelling om en liten gutt og hans mangfoldige bruk av "yndlingsskammelen". Tegn-illustrasjoner til hele teksten!

Se bestillingsinformasjon på dagligspråk.

Annet

TegnBrum2 (DVD-ROM)

TegnBrum2 består av interaktive program og spill for førskolebarn med video, lyd, tegninger og animasjoner. Programmet distribueres på en DVD-ROM, og du må ha en Windows-PC med DVD-leser for å kjøre programmet. TegnBrum2 inneholder seks program og seks spill fra den populære TegnRom-serien som ble laget til døve og sterkt tunghørte barn.

DVD-en kan bestilles her

Tegnsang - sangbok for gode venner

«Sangbok for gode venner» er et resultat av prosjektet «tegnsang i et inkluderende fellesskap». Sangene som er valgt ut er sanger utprøvd av flere skoler i Trondheim, og har vist seg å være sanger som er godt egnet å sette tegn til.

Bok og DVD kan bestilles her.

5 om Tassen

Samme historier som på videokassetten "5 om Tassen", men her kan barna selv "bla i boken" og se animasjoner og tegnspråkfortellinger omigjen og omigjen så mange ganger de vil.

CD-ROM kan bestilles her.

Molly på tegnspråk

Hvor er Molly? Molly har gjemt seg. Er hun i huset, i båten eller i klesskapet? Klikk på klaffene som beveger seg og se om du kan finne henne!
Hvor er Mollys Panda? Molly har mistet Panda. Er han i vaskemaskinen, i do eller kanskje i skittentøykurven? Klikk på klaffene og hjelp Molly å lete!
Mange barn har hatt mye glede av Molly. Nå får også døve barn bli kjent med henne på sitt eget språk. Alene eller sammen med familie og venner kan de kose seg med å se Torkil Pettersen fortelle om Molly, med Frode Haugen som stemmetolk.

CD-ROM kan bestilles her.