Hvilke tegn skal vi bruke?I Norge er det ulike grupper av tegnbrukere. Grovt sett kan vi dele tegnbrukerne i to grupper. De som har norsk tegnspråk som ett av sine språk (NTS), og de som bruker tegn som alternativ og supplerende kommunikasjon.

I sin gryende tegninnlæring er det mange som blir forvirret av at forskjellige oppslagsverk viser ulike tegn for samme begrep. Tegn for farger i www.tegnordbok.no er for eksempel ikke lik tegnillustrasjonene i Ordboken og La hendene snakke fra Aschehoug Forlag.

Noe av grunnen til at oppslagsverk har ulike tegn for samme begrep skyldes at en på 1970-tallet forsøkte å standardisere tegnforrådet i norsk tegnspråk. Et resultat av dette forsøket er Norsk tegn-ordbok utgitt av Døves Forlag i 1988. En god del av tegnene i denne boken er fra dansk tegnspråk, og flere av de andre tegnene er konstruerte tegn. Mange av disse tegnene har ikke blitt konvensjonelle tegn i norsk tegnspråk og er derfor ikke å finne i www.tegnordbok.no. Det gamle heftet Norsk tegn-ordbok er fortsatt i bruk, og flere av de nevnte tegnene er trykket i andre oppslagsverk som f.eks. Barnas Tegnordbok, Lommetegn, Ordboken og La hendene snakke.

Vi anbefaler at dere primært velger tegn fra norsk tegnspråk. Dere får da tilgang på et rikt tegnforråd, og en digital tegnordbok som viser utførelsen av tegnet. Trykte tegnillustrasjoner gjengir ikke på samme måte tegnets bevegelse og bevegelsesretning, men kan være fint som oppslagsverk dersom man har sett tegnet før.

Vårt ønske er at alle som lærer tegn bruker www.tegnordbok.no slik at tegnbrukere som møtes lettere vil kunne forstå hverandre. Når det er sagt, er det selvsagt opp til dere i barnas nettverk å bestemme hvilke tegn dere skal bruke.

Begrepsbruk i

Ett skritt foran


Irene Johansson har i kursrekken Ett skritt foran utviklet et metodisk opplegg for hvordan tegn kan brukes som pedagogisk verktøy i de ulike trinnene i barns språkutvikling. De begrepene som hun har brukt stemmer ikke nødvendigvis med de begrepene for tegnbruk som er innarbeidet i Norge. Vi har oversatt Johanssons tegnmetoder i de ulike kurstrinnene i Ett skritt foran med følgende betegnelser:  • Babytalk med tegn - Trinn 1 (tegnsetter babytalk)
  • Tegn til tale - Trinn 2 (tegner nøkkelord i setningen)
  • Norsk med tegnstøtte - Trinn 3 (tegner alle ord i setningen)
  • Tegnsatt norsk - Trinn 4 (tegner alle ord med korrekt grammatisk bøyning, bla med tegnbokstavering av endelser og tegn for gradsbøyning av adjektiv)
Nærmere beskrivelse av de ulike metodene finner du i hefte for kursholder på hvert kurstrinn.