Problemløsing

Problemløsingsoppgaver

Problemløsingsoppgaver er en  type oppgave som oppmuntrer til å utforske.   Et matematisk problem skiller seg fra andre oppgavetyper som f. eks.  oppstilte stykker. Hva menes så med et matematisk problem?
Et matematisk problem er en  spesiell type oppgaver som eleven på forhånd ikke har en gitt oppskrift eller  metode for å løse. Det betyr at det krever arbeid, anstrengelser og ofte en  porsjon kreativitet for å finne en måte å løse oppgaven på. Merk at en oppgave  kan være et problem for én person, men en rutineoppgave for en annen.
I «Dynamisk Undervisning»  fungerer problemløsingsoppgaver som regel bedre enn oppgave der framgangsmåten  er kjent på forhånd. Når framgangsmåten er ukjent, vil elevene komme med ulike  forslag til hvordan en kan angripe oppgaven. Dermed vil en ha et utgangspunkt  for diskusjoner og samhandling. Tekstoppgaver som er gitt i lærebøker, kan i  noen tilfeller fungere som problemløsingsoppgaver.Lag firkant av tau