Videoeksempler fra dynamisk kartlegging

Dynamisk kartlegging – videoeksempler

Under finner du noen videoeksempler som viser prinsipper i dynamisk kartlegging.  Alle videoklipp er gjort med normaltfungerende elever!

I det første klippet bruker kartlegger assisterende spørsmål for å stimulere eleven til å forklare.

Oppgaven:

Tegn først en rett, rød strek, omtrent så lang (vis med fingrene ca. fem cm!).

Og deretter: Tegn en grønn strek ved siden av som er halvparten så lang som den røde.

 

I neste videoeksempel støtter kartlegger eleven i dialogen gjennom å forenkle oppgaven.

Oppgaven er å måle en lengde og gjennom det vise forståelse for begrepet lengde.

Så et eksempel på at kartleggeren kan støtte  ved å kombinere assisterende spørsmål med konkretisering.

Elevens oppgave er å finne et regnestykke som kan brukes til å løse en tekstoppgave.

 

Dette klippet viser hvordan kartleggeren stiller eleven spørsmål også når eleven i utgangspunktet lykkes. I dynamisk kartlegging ønsker vi å avdekke elevens tenkning også når svaret er rett!

Det kan være fristende for kartlegger å forklare for eleven. Under ser vi et eksempel der kartlegger aktiviserer eleven gjennom en rekke av assisterende spørsmål.
Elevens oppgave er å beskrive innbyrdes plassering av tre former.

Under følger enda et eksempel på hvordan kartlegger kan stille nye, assisterende spørsmål for å avdekke elevens tenkning. Denne gangen er temaet hoderegning og plassverdisystemets struktur.

Til slutt et nytt eksempel på hvordan dialogen kan kombineres med at eleven får bruke konkrete hjelpemidler. Eleven skal modellere et regnestykke som kan brukes til å løse en tekstoppgave.