Roller i samhandling

Elevene kan gjerne sette egne navn på disse funksjonene.  Hovedpoenget er at de selv definerer gjøremål  og ansvarsforhold til de nevnte rollelene. Ved arbeid med «Dynamisk undervisning»  ved Utøy skole i Nord-Trøndelag ga elevene f.eks. disse (se Fig) betegnelsene på ovennevnte roller. Alle rollene skal ha et klart omforent innhold og funksjon. Elevene på Utøy skole ble sammen med sin lærer enig om følgene innhold for de ulike rollene:

Rolleeksempel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læreren spiller en viktig rolle  i sammenheng med etablering av forståelsen for de ulike rollene. Hun må  modellere selv og/eller synligjøre, gjennom samtale med elevene hva rollene innebærer.  Vi kommer tilbake til lærerrollen senere. Ved  innføring av roller i samhandling bør lærer i starten styre fordeling av  rollene. Senere kan gjerne rollene fordeles etter mer demokratiske prissipper  av elevene selv. Lærer kan eventuelt føre en oversikt over hvem som har vært  hva, slik at vi får en variasjon på roller blant elevene over tid.

Eksempelet er gjort med ordinære, normaltfungerende elever

Lærer går gjennom  roller

Det er et viktig moment for oss at gruppene skal være relativt  homogene faglig sett. Dette begrunnes gjennom at vi ønsker å etablere grupper  som kan samhandle språklig ut fra relativt likt faglig nivå. Gruppen skal kunne  endres eller oppløses når behovet ikke lenger er tilstede eller manglende  ferdighet er oppnådd. Gruppene skal ikke ha karakter av konstant funksjon eller  være en varig organisering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*