2-tusen logo
- muligheter til å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 – 10 år.

Ny html versjon av 2-tusen ble lansert november 2020:

www.statped.no/2-tusen